Wat ons drijft...

Humphrey gelooft in een wereld waarin technologie wordt toegepast om de kwaliteit van het leven beter te maken. Wij zien een steeds snellere technologische ontwikkeling en een toenemende behoefte aan economische groei. Beide trends hebben de neiging elkaar te versterken. Dit leidt tot een onevenredig beslag op schaarse middelen en een steeds schever wordende verdeling van de welvaart.

Wij zijn van mening dat ons technisch vernuft beter kan en moet worden ingezet om het streven naar welzijn in plaats van het streven naar welvaart te stimuleren.

In het licht van deze visie op de maatschappij wil Humphrey bijdragen aan een de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van innovatieve installatietechniek om het welzijn van de gebruikers van het gebouw te verhogen.

Wij vertalen welzijn in dit verband naar een kwalitatieve verbetering van het gebouw in termen van: functionaliteit, comfort, veiligheid, beleving en duurzaamheid.